Welzijn

CD&V gelooft rotsvast in een doorgedreven sociaal beleid, waarbij zowel de inwoners die het financieel moeilijk hebben, ouderen, inwoners met een beperking, gezinnen en alle Stekenaars die zorg nodig hebben, de aandacht en hulp krijgen die ze verdienen. We geven een stem aan elke Stekenaar, ook aan wie anders niet wordt gehoord. Want voor ons is elke Stekenaar gelijk. Elke Stekenaar telt.

Algemeen zien we dat Stekenaars die hulp nodig hebben, nog te vaak in de kou staan. Allereerst eist de haperende werking van het management van Zorg Stekene (voorheen OCMW Stekene) een kordate aanpak. Ook de problematiek van de wachtrijen voor sociale woningen vraagt om actie: de doelstellingen voor sociale woningbouw moet worden gehaald en de bestaande woningen moeten beter worden onderhouden om leegstand te voorkomen. We benadrukken het belang van een vlotte en correcte informatiedoorstroming naar alle zorgbehoevenden over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en ijveren voor het verhogen (o.a. door index-aanpassing) van thuiszorg, incontinentie- en gehandicaptenpremies. Aan de andere kant willen we er ook over waken dat misbruiken consequent worden opgespoord en aangepakt, bijvoorbeeld door een cel Sociale Controle, zodat de steun gaat naar wie het echt nodig heeft.

De sterke groei van de oudere bevolking in Stekene vraagt om specifieke aanpassingen en vernieuwingen. Een seniorenconsulent kan onze ouderen bijstaan in onze (soms te) snel evoluerende samenleving, hun vragen beantwoorden en een oplossing helpen zoeken voor hun problemen. Om ouderen de kans te geven zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, is het essentieel dat de thuiszorgdiensten doelgerichter worden ingezet, zodat in de eerste plaats de meeste zorgbehoevenden worden geholpen. Ook nieuwe woonvormen, zoals kangoeroewoningen, co-housingprojecten en woningdelen, willen we actief stimuleren.

Voor inwoners met een beperking willen we verder werken aan een toegankelijke en inclusieve gemeente. Iedereen in de gemeente moet dus mee betrokken worden in de samenleving. We pleiten voor overleg met de betrokken doelgroepen bij de aanleg en (her)inrichting van de openbare ruimte en voor de verdere inclusie van inwoners met een beperking op de werkvloer, zowel binnen het gemeentebestuur als in de private sector (o..a. door subsidiëring)

Elke kind verdient voor ons evenveel kansen. Daarom gaan we onder andere voor de herinvoering van de subsidies voor schoolzwemmen, we willen privé-initiatieven voor kinderopvang ondersteunen en het gemeentelijk aanbod uitbreiden als dat nodig blijkt. Om (jonge) gezinnen extra te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen, kiezen we voor de uitbouw van een lokaal Huis van het Kind, een ontmoetingsplaats en informatiepunt waar ouders terecht kunnen met hun vragen en problemen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.