Leefomgeving en milieu

In onze groene gemeente is het aangenaam wonen en leven. Ook dagjestoeristen komen er graag genieten van een fiets- of wandeltochtje in de natuur. Dat willen we met CD&V zo houden. Niet alleen voor de Stekenaar van nu, maar ook voor de generaties Stekenaars na ons. Daarom willen we een duurzame gemeente zijn, waar respect voor elkaar, onze leefomgeving, het milieu en onze Stekense natuur centraal staan.

We streven naar een doordacht woonbeleid, aangepast aan het Stekense plattelandskarakter. We willen in de eerste plaats de wildgroei van hoog- en tweedelijnsbouw een halt toeroepen. We pleiten voor een bescherming van onze bossen en landbouwgronden en voor het behoud van de groene ruimte als speel- en recreatieruimte in de hele gemeente. In onze centra willen we inzetten op kwalitatief groen. Zo moet bijvoorbeeld het gemeentepark weer opgewaardeerd worden als plaats voor natuurbeleving en ontmoeting. Ook kleine initiatieven, zoals meer bloemen op de stoep, verdienen onze aandacht.                           We zijn ervan overtuigd dat ook het Zomerhuis in de toekomst weer een grote groene meerwaarde kan gaan betekenen voor onze gemeente. Toch zijn we van mening dat de plannen, zoals ze nu voorliggen, herbekeken moeten worden en, in nauw overleg met de buurt, omgeturnd tot een kleinschaliger project met zachte recreatie.

We gaan voor een efficiënte aanpak van overlast. We pleiten niet alleen voor gerichte politiecontroles op drugs en kleine criminaliteit en een kordaat optreden tegen hangjongeren, ook voor andere vormen van overlast, zoals zwerfvuil en hondenpoep op de stoep, is er in Stekene geen plaats. We gaan voor doorgedreven sensibiliseringscampagnes en het verder promoten van de zwerfvuilactie Schoon Volk in samenwerking met MIWA.

We ijveren voor een toekomstgericht beleid waarbij de nadruk ligt op duurzaamheid. Daarvoor zetten we in op energieneutrale openbare gebouwen (o.a. door zonnepanelen), een systematische omschakeling naar duurzame straatverlichting, de installatie van meer elektrische laadpalen waar nodig (zowel voor de auto als de fiets), en onderzoek naar initiatieven als autodelen. We stimuleren duurzame landbouw en maken de Stekenaar warm voor de korte keten (aankoop van lokaal geproduceerde producten, hoeveverkoop). Aansluitend onderzoeken we de mogelijkheden voor de opstart van een plaatselijke boerenmarkt.

Een duurzame gemeente is ook een gezonde gemeente. We steunen initiatieven die de gezondheid van de Stekenaar bevorderen, zoals '10000 Stappen' en 'Met Belgerinkel naar de Winkel'. Daarnaast zetten we volop in op fiets- en wandelrecreatie, zowel voor de Stekenaar zelf als voor dagjestoeristen. Bestaande toeristische initiatieven willen we blijven ondersteunen en - eventueel in samenwerking met de buurgemeenten - verder uitbreiden. We streven - waar mogelijk - naar een optimale toegankelijkheid voor personen met een beperking.

Om de wandel- en fietsbeleving in Stekene nog beter (en veiliger!) te maken, pleiten we onder andere voor het autoluw maken van onverharde dreven -  die nu te vaak als sluipweg worden gebruikt - en, in overleg met alle betrokkenen, voor de heropening van de trage wegen om het wandel- en fietspadennetwerkt te verfijnen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.